Author Image

Niklas Fors

Senior systemutvecklare på NanoDev

Teknisk fysiker med lång erfarenhet av utveckling inom
stora komplexa system med många integrationer